Computational Thinking nedir?

hesaplamaci_dusunmeBilişim teknolojilerinin etkin kullanıldığı bir dönemde dünyaya gelen veya bu dönemde büyüyen öğrenci neslinin bir çok yönüyle önceki nesillerden daha farklı olduğu bir gerçek.  Hayat tarzları, ilgileri ve olaylara yaklaşımları daha farklı. Çoğu bilgisayarlara, akıllı telefonlara ve tabletlere sahip. Fakat dünyada da ülkemizde de şöyle bir gerçek var ki bir çoğu bu bilgisayarları ve akıllı cihazları ne yazık ki eğitim dışında ve genellikle eğlence ve sosyal ağları kullanmaya yönelik kullanıyorlar. Geçenlerde Amerika’da da durumun benzer olduğunu okudum (link).  Oysa günümüz teknolojisi bazı alanlarda eskiden hiç hayal bile edemeyeceğimiz, yine eskiye göre bir çok probleme çözüm geliştirmeye yönelik bir çok imkan sunuyor.  Bu durumla ilgili son zamanlarda “computational thinking” kavramıyla karşılaşınca sizlerle bu yazıyı paylaşmak istedim. Amerika’da bu neslin, yani bu teknolojik cihazlara sahip, bunları kullanabilen öğrencilerin bu cihazları ve kullanma becerilerini, dersleri öğrenmede ve problemlere çözümler getirmede kullanabilmelerine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucu “computational thinking” becerileri ortaya konulmuş.

Öğrencilerin başarı seviyelerinin yükseltilmesinde, öğrencileri global dünya ile rekabete hazırlamada ve akademik becerileri günlük yaşamla harmanlamada bu becerilerin gerekliliğine inanan  Uluslararsı Eğitimde Teknoloji Topluluğu ( ISTE – The International Society for Technology in Education) ve Bilgisayar Öğretmenleri Derneği (Computer Science Teachers Association – CSTA) genç öğrencilerin computational thinker’lar olması ve günümüz dijital teknolojilerinin geleceğin problemlerini çözmeye nasıl yardımcı olabileceğini anlamaları için bir araya gelmişler ve computational thinking’e yönelik operasyonel bir tanım geliştirmek için bir çalışma yapmışlar.  700’e yakın eğitimci ve araştırmacının görüşlerini belirttiği bu çalışma sonucu tanım aşağıdaki şekilde ifade edilmiş.

Computational Thinking aşağıdaki süreçlerle sınırlandırılmamakla birlikte bu süreçleri içeren bir problem çözme sürecidir:

 • Problemleri, bilgisayar veya diğer araçlarla çözmeye yönelik olarak formüle etme,
 • Verileri mantıksal olarak organize ve analiz etme,
 • Verileri model ve simülasyonlar gibi somut biçimlerde sunma,
 • Algoritmik düşünme ile otomatik çözümler geliştirme,
 • Muhtemel çözümleri tanımlarken, analiz ederken ve uygularken kaynakları ve çözüm yollarını en etkili ve verimli bir şekilde seçmeyi amaçlama,
 • Bu problem çözüm sürecini çeşitli problemlere genelleme ve transfer etme, uyarlama.

Bu beceriler computational thinking’in  olmazsa olmaz boyutları olan bir dizi tutum ve yetenek tarafından desteklenmektedir. Bunlar :

 • Karmaşıklıkla mücadele etmede güven,
 • Zor problemlerle çalışırken sabır,
 • Belirsizliğe dayanabilme,
 • Açık uçlu problemlerle mücadele edebilme,
 • Ortak bir amaç veya çözüm için diğerleriyle iletişim kurabilme ve çalışabilme.

 

Not: Türkçe alan yazında henüz bir karşılığı olmadığı için orjinal haliyle kullanmayı uygun gördüm.
Not 2: “Computational thinking”  Amerika’dan güncel bir çok yöntem ve yaklaşımı olduğu gibi ithal eden bir özel eğitim kurumu tarafından “bilişimsel düşünme” olarak ifade edildiğini  fakat alanımızın hocalarından M. Yaşar Özden’in bu ifadeye karşı çıktığını gördüm. İleride belki bilgisayarca düşünme becerileri,  hesaplamacı düşünme gibi kavramlarla da karşılaşabiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir