Hakkımda

Ahmet POLAT

Eğitim

 • Doktora : Sakarya Üniversitesi,  Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD, Tez dönemi, devam ediyor
 • Yüksek Lisans : Sakarya Üniversitesi,  Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD, 2013.
  Tez Başlığı: Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Sorgulama Topluluğu Algılarının Akademik Güdülenme Ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Cumhuriyet Üniversitesi Örneği)
  An Analysis Of The Relation Between Community Of Inquiry And Academic Motivation And In Relation to Various Variables Of Distance Education Students (Cumhuriyet University Sample) Danışmanlar: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Barış Horzum, Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün
 • Lisans: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü, 2008.
 • Lise: Selçuk Anadolu Lisesi, Fen Bilimleri Alanı, 2003.

İş Deneyimleri

 • Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, MEB (Şuanda)
 • Freelancer web geliştirici

Araştırma/İlgi Alanları

 • Bilişim Teknolojileri Eğitimi
 • Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu
 • Uzaktan Eğitim
 • Çevrimi Öğrenme Toplulukları
 • Eğitsel Veri Madenciliği
 • Öğretim Tasarımı
 • Çoklu Ortam

Yayınlanmış Makale ve Bildiriler

 • Polat, A., Topal, M., Hamutoğlu, N. B. (2019). Lisansüstü Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Sorgulama Topluluğu Algılarının Akademik Not, Algılanan Öğrenme ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2019), 02-04 Mayıs 2019, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
 • Polat, A., Horzum, M. B., Akgün, Ö. E. (2014). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Sorgulama Topluluğu Algılarının Akademik Motivasyon Açısından İncelenmesi. Kapadokya Eğitim Dergisi – Cappadocia Journal Of Education, 1(1), 53-65.
 • Polat, A., İşman, A. (2013). Uzaktan Eğitimde Motivasyon. International Conference on Quality in Higher Education, 12-14 Aralık 2013, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Ahmet POLAT

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: